કામની પ્રગતિ

કાચો માલ સંગ્રહ

Raw-Material-Storage

સામગ્રી પરીક્ષણ

Material-Testing

ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ ઉત્પાદન

Injection-Molding-Manufacture

કસ્ટમાઇઝ કાર્પેટ કટીંગ

Customized-Carpet-Cutting

બકલ એસેમ્બલી

Buckle-assembly

પેકેજીંગ

Packaging

સંગ્રહ

Storage2
Storage1
Storage3
Storage4